Restriktivne določbe v licenčni pogodbi

Article de journal


Auteurs / Editeurs


Domaines de Recherche

Pas d'articles correspondants trouvés.


Détails sur la publication

Liste des auteurs: Repas M
Editeur: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti
Année de publication: 2000
Journal: Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo (0353-6521)
Numéro du volume: 26
Numéro de publication: 5
Page d'accueil: 717
Dernière page: 731
Nombre de pages: 15
ISSN: 0353-6521
Languages: Slovène (SL)


Résumé

Avtorica v prispevku obravnava restriktivne določbe v licenčnih
pogodbah, ki se lahko pojavijo tako pri dejalcu kot tudi pri
prodobitelju licence. Glede na to, da sta pri tej pogodbi udeleženi
stranki, ki ekonomsko nista enako močni, so te veliko pogostejše pri
pridobitelju. Avtorica posveča posebno pozornost Uredbi ES v pogodbah o
prenosu tehnologije, ki te določbe kategorizira v posamezne skupine. Gre
za predstavitev tematike, ki v praksi povzroča največ sporov o
dopustnosti oziroma nedopustnosti določb, ki so vsebovane v tovrstnih
pogodbah. Ta problem rešuje prav omenjena uredba. Avtorica opozarja tudi
na trenutno slovensko pravno ureditev, ki glede na ureditev v pravu
Evropske skupnosti še zdaleč ni tako temeljito uredila tega pravnega
področja.
The author deals with the restrictive provisions in license
contracts, which may occur either on the side of the licensee or the
licensee. Due to the fact hat the contracting parties are economically
unequal, restrictive provisions are much more frequent on the sice of
licensee. The author gives special emphasis to the provision of the
European Union on the contracts of technology transfers, which categorizes these provision into separate groups. The point is in the
presentation of the topic which in practice causes disputes on
admissibility and inadmissibility of provisions included in such
agreements. The above mentioned provisions solves such problems. The
author also draws attention to the current Slovenian regulation which
regulate these legal issues far less thoroughly, especially when
compared to the regulation of the European Union.


Mots-clés

Pas d'articles correspondants trouvés.


Documents

Pas d'articles correspondants trouvés.

Dernière mise à jour le 2019-10-08 à 00:30