Restriktivne določbe v licenčni pogodbi

Zeitschriftenaufsatz


Autoren/Herausgeber


Forschungsfelder

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.


Details zur Publikation

Autorenliste: Repas M
Verlag: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti
Jahr der Veröffentlichung: 2000
Zeitschrift: Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo (0353-6521)
Bandnummer: 26
Heftnummer: 5
Erste Seite: 717
Letzte Seite: 731
Seitenumfang: 15
ISSN: 0353-6521
Sprachen: Slowenisch (SL)


Beschreibung

Avtorica v prispevku obravnava restriktivne določbe v licenčnih
pogodbah, ki se lahko pojavijo tako pri dejalcu kot tudi pri
prodobitelju licence. Glede na to, da sta pri tej pogodbi udeleženi
stranki, ki ekonomsko nista enako močni, so te veliko pogostejše pri
pridobitelju. Avtorica posveča posebno pozornost Uredbi ES v pogodbah o
prenosu tehnologije, ki te določbe kategorizira v posamezne skupine. Gre
za predstavitev tematike, ki v praksi povzroča največ sporov o
dopustnosti oziroma nedopustnosti določb, ki so vsebovane v tovrstnih
pogodbah. Ta problem rešuje prav omenjena uredba. Avtorica opozarja tudi
na trenutno slovensko pravno ureditev, ki glede na ureditev v pravu
Evropske skupnosti še zdaleč ni tako temeljito uredila tega pravnega
področja.
The author deals with the restrictive provisions in license
contracts, which may occur either on the side of the licensee or the
licensee. Due to the fact hat the contracting parties are economically
unequal, restrictive provisions are much more frequent on the sice of
licensee. The author gives special emphasis to the provision of the
European Union on the contracts of technology transfers, which categorizes these provision into separate groups. The point is in the
presentation of the topic which in practice causes disputes on
admissibility and inadmissibility of provisions included in such
agreements. The above mentioned provisions solves such problems. The
author also draws attention to the current Slovenian regulation which
regulate these legal issues far less thoroughly, especially when
compared to the regulation of the European Union.


Schlagwörter

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.


Dokumente

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.

Zuletzt aktualisiert 2019-10-08 um 00:30