Recepcija prakse organov Evropskih skupnosti v slovensko konkurenčno pravo

Journal article


Authors/Editors


Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Repas M
Publication year: 2008
Journal: Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru (1854-3103)
Volume number: 4
Issue number: 1
Start page: 207
End page: 219
Number of pages: 13
ISSN: 1854-3103
Languages: Slovenian (SL)


Abstract

Avtorica se v prispevku ukvarja s prevzemanjem prakse organov ES v
slovensko konkurenčno pravo. Pri tem ugotavlja, da je to aktivnost
mogoče opaziti na zakonodajni ravni in v praksi odločanja konkurenčnih
in sodnih organov. Ob tem zaključuje, da je tako prevzemanje prakse
organov ES smiselno glede na identično oziroma vsaj zelo podobno
ureditev. Vendarle pa opozarja na problem morebitnega nekritičnega
prevzemanja "tujih" zakonodajnih rešitev ali rešitev iz "tuje" prakse,
ki lahko vodijo v neustavnost slovenske konkurenčne zakonodaje ali
delovanja konkurenčnega organa.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.

Last updated on 2017-13-04 at 11:47