Recepcija prakse organov Evropskih skupnosti v slovensko konkurenčno pravo

Zeitschriftenaufsatz


Autoren/Herausgeber


Forschungsfelder

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.


Details zur Publikation

Autorenliste: Repas M
Jahr der Veröffentlichung: 2008
Zeitschrift: Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru (1854-3103)
Bandnummer: 4
Heftnummer: 1
Erste Seite: 207
Letzte Seite: 219
Seitenumfang: 13
ISSN: 1854-3103
Sprachen: Slowenisch (SL)


Beschreibung

Avtorica se v prispevku ukvarja s prevzemanjem prakse organov ES v
slovensko konkurenčno pravo. Pri tem ugotavlja, da je to aktivnost
mogoče opaziti na zakonodajni ravni in v praksi odločanja konkurenčnih
in sodnih organov. Ob tem zaključuje, da je tako prevzemanje prakse
organov ES smiselno glede na identično oziroma vsaj zelo podobno
ureditev. Vendarle pa opozarja na problem morebitnega nekritičnega
prevzemanja "tujih" zakonodajnih rešitev ali rešitev iz "tuje" prakse,
ki lahko vodijo v neustavnost slovenske konkurenčne zakonodaje ali
delovanja konkurenčnega organa.


Schlagwörter

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.


Dokumente

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.

Zuletzt aktualisiert 2017-13-04 um 11:47