Razlogi uvedbe novega testa presoje koncentracije v EU in njegove razsežnosti

Journal article


Authors/Editors


Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Repas M
Publication year: 2005
Journal: Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru (1854-3103)
Volume number: 1
Start page: 207
End page: 222
Number of pages: 16
ISSN: 1854-3103
Languages: Slovenian (SL)


Abstract

Avtorica
v prispevku obravnava obseg novega testa znatnega omejevanja
konkurence, ki v Evropski uniji predstavlja temeljni test presoje
koncentracijs čezmejnimi učinki in o katerih ja praviloma izključno
pristojna odločat Komisija. S tem v zvezi navaja in analizira tudi
razloge, ki so bili pomembni in ki so privedli do zamenjave starega
testa dominance, ki ga je Komosija v presoji koncentracij uporabljala
več kot desetletje. Avtorica ugotavlja, da je bil stari test, ki je bil
zasnovan na dominantnem položaju, preozek in tako ni obsegal vseh tistih
koncentracij, ki so povzročile protikonkurenčne učinke na trgu. Kljub
temu pa se določene težave, predvsem pa določena stopnja pravne
negotovosti, pojavlja tudi pri uporabi novega testa glede na to, da je
njegov obseg zelo nejasen. Temu problemu botrujejo nenatančne določbe v
relevantnem pravnem aktu. Vse to pa kaže, da bo na določitev natančnega
obsega novega testa treba počakati na prakso Komisije in Evropskih
sodišč.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.

Last updated on 2017-13-04 at 11:47