Razlogi uvedbe novega testa presoje koncentracije v EU in njegove razsežnosti

Zeitschriftenaufsatz


Autoren/Herausgeber


Forschungsfelder

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.


Details zur Publikation

Autorenliste: Repas M
Jahr der Veröffentlichung: 2005
Zeitschrift: Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru (1854-3103)
Bandnummer: 1
Erste Seite: 207
Letzte Seite: 222
Seitenumfang: 16
ISSN: 1854-3103
Sprachen: Slowenisch (SL)


Beschreibung

Avtorica
v prispevku obravnava obseg novega testa znatnega omejevanja
konkurence, ki v Evropski uniji predstavlja temeljni test presoje
koncentracijs čezmejnimi učinki in o katerih ja praviloma izključno
pristojna odločat Komisija. S tem v zvezi navaja in analizira tudi
razloge, ki so bili pomembni in ki so privedli do zamenjave starega
testa dominance, ki ga je Komosija v presoji koncentracij uporabljala
več kot desetletje. Avtorica ugotavlja, da je bil stari test, ki je bil
zasnovan na dominantnem položaju, preozek in tako ni obsegal vseh tistih
koncentracij, ki so povzročile protikonkurenčne učinke na trgu. Kljub
temu pa se določene težave, predvsem pa določena stopnja pravne
negotovosti, pojavlja tudi pri uporabi novega testa glede na to, da je
njegov obseg zelo nejasen. Temu problemu botrujejo nenatančne določbe v
relevantnem pravnem aktu. Vse to pa kaže, da bo na določitev natančnega
obsega novega testa treba počakati na prakso Komisije in Evropskih
sodišč.


Schlagwörter

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.


Dokumente

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.

Zuletzt aktualisiert 2017-13-04 um 11:47