Kdaj nepooblaščena uporaba znamke ne pomeni kršitve?

Zeitschriftenaufsatz


Autoren/Herausgeber


Forschungsfelder

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.


Details zur Publikation

Autorenliste: Repas M
Jahr der Veröffentlichung: 2006
Zeitschrift: Pravna praksa : PP : časopis za pravna vprašanja (0352-0730)
Bandnummer: 25/736
Heftnummer: 14
Erste Seite: 8
Letzte Seite: 10
Seitenumfang: 3
ISSN: 0352-0730
Sprachen: Slowenisch (SL)


Beschreibung

Pred kratkim je Sodišče ES izdalo pomembno odločbo v primeru Gillette
Company and Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Group Finland Oy
v zvezi z omejitvami pravic iz znamke. Institut omejitve pravic iz
znamke, ki je v pravo znamk uveden zaradi usklajevanja temeljnih
interesov imetnika znamke z interesi nekaterih temeljnih svoboščin
notranjega trga, zajema primere, pri katerih uporaba znamke na strani
tretje osebe, ki za to ni pooblaščena, ne pomeni kršitve.


Schlagwörter

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.


Dokumente

Es wurden keine entsprechenden Inhalte gefunden.

Zuletzt aktualisiert 2017-13-04 um 11:48