Grafički prikaz znaka kao prepreka registraciji netradicionalnih žigova u Evropskoj uniji

Journal article


Authors/Editors


Research Areas

No matching items found.


Publication Details

Author list: Repas M
Publication year: 2006
Journal: Evropski pravnik : međunarodni tromesečni časopis za pravnu teoriju i praksu (1452-3620)
Volume number: 1
Issue number: 3
Start page: 73
End page: 89
Number of pages: 17
ISSN: 1452-3620
eISSN: Y503-1974
Languages: Slovenian (SL)


Abstract

Avtorica
v prispevku obravnava izjemno aktualno tematiko, možnost registracije
netradicionalnih znamk. Gre za vrsto znamk, ki ne sestojijo iz besed in
slik, pač pa iz oblike, barve, vonja, zvoka, okusa in drugih vidno
nezaznavnih znakov. Tematiko obravnava po pravilih prava ES in
ugotavlja, da v EU ne obstajajo različni pogoji za registracijo
tradicionalnih in netradicionalnih znamk, ki so lahko vidno zaznavne ali
pa vidno nezaznavne. Za registracijo znamke mora vsak znak izpolnjevati
dve temeljni zahtevi: sposobnost razlikovanja blaga in storitev enega
podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja ter sposobnost
grafičnega prikaza. Glede slednjega avtorica opozarja na izjemno
pomembnost, kar zadeva določitev obsega same znamke in na prelomno
odločbo Sodišča ES v zadevi Sieckmann, po kateri mora biti grafični
prikaz jasen, natančen, neodvisen, razumljiv, dostopen, trajen in
objektiven. S tem v zvezi ti kriteriji za izpolnitev zahteve po
grafičnem prikazu predstavljajo stroge kriterije, ki pa so upravičeni,
in tako trenutno onemogočajo registracijo marsikatere netradicionalne
znamke v EU.


Keywords

No matching items found.


Documents

No matching items found.

Last updated on 2017-13-04 at 11:48